18 apr

Wilhelm Freddie

Født: 1909 København; død 1995 København


Professor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi 1973-79, og blev Æresmedlem af Akademiet i 1981.

Wilhelm Freddie oplevede sent i livet at blive accepteret og anerkendt for sin bizarre og afslørende kunst. Wilhelm Freddie levede fra 1909-1995. Han betragtes som selvlært, men havde meget svært ved at blive accepteret af det omgivne samfund. Wilhelm Freddie – enspænderen der gik sine egne veje

I Danmark inddeltes surrealismen i to spor. Der var medlemmerne af sammenslutningen Linien (1934-1939) med Richard Mortensen (1910-1993), Vilhelm Bjerke-Petersen (1909-57), Ejler Bille (1910-), Egill Jacobsen (1910-1998) og Asger Jorn (1914-1973). Disse malere var under indtryk af mange af udenlandske surrealister og for dem blev surrealismen et redskab til at nå en personlig stil. På det andet spor var der Freddie, enspænderen.

Som barn tilbragte Freddie megen tid på Patologisk Institut ved Københavns Universitet, hvor hans far arbejdede som laboratoriemester. I kunsthistorien tildeles Freddies bizarre fantasiagtige udtryk blandt andet dette sted. Modsat medlemmerne af Linien, som udtrykte livsbekræftende poesi i deres maleri, var Freddies kunst af kritisk og moraliserende karakter.

Freddie var selvlært. I 1929 debuterede han på Kunstnernes Efterårsudstilling med rene abstrakte konstruktivistiske værker. Kort tid efter blev han introduceret til surrealismen (link), hvilket førte til hans abstrakt-surrealistiske billeder med seksuelle grundtoner i begyndelsen af 1930`erne. I de følgende år blev Salvodor Dali (link) en stor inspirationskilde, især dennes illusionistiske teknik.

I modsætning til Dali rummede Freddies kunst moralsk ansvar, som f.eks. i værket ”Psyko-fotografisk fænomen: Verdenskrigens faldne” fra 1936. Et billede, som selv i dag, virker chokerende. I 1936 blev det konfiskeret fra en udstilling i England, herhjemme beslaglagde politiet det og Freddie måtte 10 dage i fængsel. Billedet var en klar protest mod krigens vanvid illustreret ved en grotesk virkelighed.

Herhjemme opfattede offentligheden Freddies kunst som suspekt, og fra Tyskland fik han indrejse forbud. I mange år måtte han kæmpe alene for sin kunst. Først i 1963 kunne han udstille uden at blive chikaneret af myndighederne, og fra 1973-79 var han professor ved Kunstakademiets malerskole. Freddies kunst kom her til at inspirere mange unge kunstnere fremover.