24 mar

Robert Jacobsen

Robert JacobsenNationalitet: Dansk, f.1912-d.1993

Selvfølgelig er Robert Jacobsen kendt af de fleste herhjemme som en dansk skulptør. Få er derimod klar over hvor stort et navn har var i udlandet siden 50’erene, der blandt andet manifesterede sig med at han blev professor i München i 1962.

Det blev skelsættende for Robert Jacobsen da han sammen med Richard Mortensen tog til Paris i 1947. Her begyndte han at arbejde med den konkrete kunst. Det blev til i alt 12 år. Her knyttede Robert Jacobsen stærke bånd til det internationale kunstmiljø og blev tilknyttet det internationale og progressive galleri: Galere Denise Rene sammen med kunstnere som Dewasne, Deyrolle, Poliakoff og Vasarely.

Modtager i 1967 Thorvaldsen Medaljen. Han flytter tilbage til Danmark i 1969, hvor han bosætter sig i Taagelund ved Egtved. I1962 Professor ved kunstakademiet i München.

I 1976 Professor ved det Kongelige Danske Kunstakademi. I 1980 udnævnes han til Ridder af Æreslegionen, Frankrig. I 1981 Æresmedlem af Kunstakademie der Bildende Künsten, München.